Důvody jsou různé

Pokud jste bydleli v hlavním městě, kde je k dispozici městská hromadná doprava, nebyl důvod zajímat se o získání řidičského průkazu. Ale někdy člověk musí absolvovat autoškolu v Praze, i když s tím dříve nepočítal. Důvodů může být celá řada. Například když jste se přestěhovali na periferii, kde sice máte ráj na zemi, ale dojezd do zaměstnání je bez auta nemožný.

Za lékařskou péčí

Často je to také zaměstnání, díky kterému investujeme do získání řidičského oprávnění. Někdy jsou to naše malé děti, kteří vyžadují převozy k odborným lékařům, protože malé děti často trápí řada neduhů, které se časem stabilizují. Jindy jsou to zase stárnoucí rodiče, jimž se stáváme v určitém věku ošetřovately a kteří rovněž potřebují častěji doprovod k lékařům.