Jak se připravovat

Tak, jako na všechno je třeba se připravovat i na stáří. Znamená změnu životního koloběhu jedince, který dosud trávil většinu času v zaměstnání, zatímco nyní je doma a má mnohem více volného času. Tento čas i chybějící kontakty se spolupracovníky v zaměstnání jsou jedněmi z nejzávažnějších problémů, které ovlivňují život seniorů. Přípravu je ale třeba začít včas. Včasným výpočtem odchodu do důchodu dáme tomuto procesu přesný obrys a taky základ. Víme, kolik času nám zbývá a můžeme řešit všechny eventuální problémy budoucna s předstihem.

Základní věci

Dokud se nám ještě nezhorší ekonomická situace v důsledku nižších příjmů, je vhodné opravit vše potřebné v bytě, či rodinném domku tak, aby nebylo nutno řešit tyto věci v době, kdy naše fyzické i finanční možnosti budou znesnadňovat podobné záležitosti. Dalším úkolem je aktivní vyplnění volného času. s koníčky, které jsem začali dělat ještě před penzí pak jen plynule přejdeme i do dalšího období našeho života.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup